Центрове

Център МИР "Папанчев" - София, кв. “Факултета”
Център МИР „Папанчев“ – София, кв. “Факултета”
Център МИР Кюстендил – кв. “Изток”
Център МИР Кюстендил – кв. “Изток”
Център МИР "Филиповци" - София, кв. “Филиповци”
Център МИР „Филиповци“ – София, кв. “Филиповци”
Център МИР "Суходолска" - София, кв. “Факултета”
Център МИР „Суходолска“ – София, кв. “Факултета”