PARTNERS AND MEMBERSHIPS

partners

International partners

 • Center for AIDS Intervention Research, Medical College of Wisconsin – USA
 • SPI Research – Germany
 • Robert Koch Institute – Germany
 • MAT-LAKOST (Mobiles Aufklarungs-Team zu Sexualitat u. AIDS) – Germany
 • Departament Zdrowia i Polityki Spolecznej Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego – Poland
 • Gesundheitsamt Ostvorpommern – Germany
 • AIDS-Hilfe Potsdam e.V. – Germany
 • Fachberatungsstelle Belladonna – Germany
 • Университет в Зелона гора, Институт по социална педагогика, Отдел „Младежко консултиране и сексуално образование” – Poland
 • Stowarzyszenie POMOST – Poland
 • Фондация SALUS – Ukraine
 • AIDS-i Tugikeskus, AISC (AIDS-Information and Support Centre) – Estonia
 • CREDINTA – Moldova
 • Sociology Insitute, Hungarian Academy of Sciences
 • Botkin Infectious Disease Hospital – Russia
 • Организация Gay and Lesbian Rights HATTER – Hungary
 • Healthy Options Project Skopje (HOPS) – Macedonia
 • Romanian Association Against AIDS (ARAS) – Romania
 • Amnesty for Women – Germany
 • Comitato per I Diritti Civili delle Prostitute Onlus – Italy
 • Autres Regards – France
 • Agencia Piaget para o Desenvolvimento (APDES) – Portugal
 • Medecins du Monde – France
 • DropIn Croix-Rouge – Luxembourg
 • SOAAIDS – The Netherlands
 • Macedonian Inter-ethnic Association (MIA) – Macedonia
 • НПО A.B.S. – Spain
 • Association Against AIDS (JAZAS) – Serbia
 • Doctors Without Borders
 • Barnardos – Ireland

National Partners

 • Ministry of Labor and Social Policy
 • Ministry of Health
 • Ministry of Education and Science
 • Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет на Република България
 • Агенция за социално подпомагане
 • National Child Protection Agency
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, райони „Красна поляна”, „Възраждане” и „Илинден”
 • Столична община
 • Столична община, район „Красна поляна”
 • Община Кюстендил
 • Академия на МВР
 • Национален център по опазване на общественото здраве
 • СРЗИ – Столична регионална здравна инспекция
 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН)
 • Medical University – Sofia
 • Обществен съвет на Общинска стратегия по Десетилетие на ромското включване 2007 – 2013 г.
 • Обществен съвет на кв. „Факултета”
 • „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София-град” ООД
 • КАБКИС (София) – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН
 • Национална комисия за борба с трафика на хора
 • Public Schools:

28 СОУ „Алеко Константинов”, район „Красна поляна”
92 ОУ „Димитър Талев”, район „Красна поляна”
135 СОУ „Ян Амос Коменски”, район „Красна поляна”
123 СОУ „ Стефан Стамболов”, район „Красна поляна”
17 СОУ „Дамян Груев”, район „Красна поляна”
147 ОУ „Йордан Радичков”, район „Възраждане”
67 ОУ „Васил Друмев”, район „Възраждане”
75 ОУ „Тодор Каблешков”, район „Красна поляна”

 • Български институт за отношения между хората (БИОХ)
 • Център за приобщаващо образование
 • Фондация „Инициатива за здраве”
 • Фондация „Ромска инициатива”
 • Асоциация „Анимус”
 • Сдружение „Здраве без граници”
 • Сдружение „Инициатива за равни възможности”
 • Alliance for Children and Youth
 • Roma-Lom Foundation
 • Amalipe Center for Interethnic Dialog and Tolerance
 • Bulgarian Family Planning Association
 • Caritas Bulgaria
 • For Our Children Foundation
 • Фондация С.Е.Г.А.
 • Национална асоциация на ромите, работещи в публичната администрация
 • Ethnomedica Foundation
 • Асоциация на ромските студенти
 • Фондация „КЕЪР” – България
 • Клуб на нестопанските организации – Търговище
 • Transformatori Association
 • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ― НБУ
 • Habitat Bulgaria
 • Bread Houses Network

Участие в мрежи

Организации, на които експерти от организацията предлагат обучения и супервизия за добри практики по програми на Министерство на здравеопазването, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Работа в ромска общност:
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,
Програма „Подобряване на туберкулозата в ромска общност”
ГрадОрганизация
СофияФондация „Инициатива за здраве”
Стара ЗагораСдружение „Свят без граници”
ВарнаСдружение „Съучастие”
Видин, ВрацаСдружение „Заедно 2000”
ПазарджикФМС „Напредък”, ФПП „ИГА”
ПловдивФондация за регионално развитие „Рома”
КюстендилСдружение „Ларго”
СливенФондация „Здравето на ромите”
БургасФондация „Областен ромски съюз”
ХасковоФондация „Толерантност и взаимопомощ”
МонтанаФондация „Здравни проблеми на малцинствата”
Работа сред проституиращи:
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
ГрадОрганизация
ПловдивФондация „Авис Вита”
БургасСдружение „Доза обич”
ВарнаФондация „SOS – семейства в риск”
СанданскиФондация „Перспективи”
Стара ЗагораСдружение „Самаряни”

Фондация „Здраве и социално развитие” е член на:

 • Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет на Република България
 • Национален координационен комитет по СПИН, ППИ и туберкулоза към Министерски съвет
 • Експертен съвет по белодробни болести и туберкулоза към Министерството на здравеопазването
 • Експертен съвет по СПИН и ППИ към Министерството на здравеопазването
 • TAMPEP – European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers
 • SWAN – Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia
 • Directory of Health and Social Support Services for Sex Workers in Europe
 • Коалиция “Достоен дом”