ПАРТНЬОРИ И ЧЛЕНСТВА

partners

Международни партньори

 • Center for AIDS Intervention Research, Медицински Университет на Уискънсин в Милуоки – САЩ
 • SPI Research – Германия
 • Роберт Кох Институт – Германия
 • MAT-LAKOST (Mobiles Aufklarungs-Team zu Sexualitat u. AIDS) – Германия
 • Departament Zdrowia i Polityki Spolecznej Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego – Полша
 • Gesundheitsamt Ostvorpommern – Германия
 • AIDS-Hilfe Potsdam e.V. – Германия
 • Fachberatungsstelle Belladonna – Германия
 • Университет в Зелона гора, Институт по социална педагогика, Отдел „Младежко консултиране и сексуално образование” – Полша
 • Stowarzyszenie POMOST – Полша
 • Фондация SALUS – Украйна
 • AIDS-i Tugikeskus, AISC (AIDS-Information and Support Centre) – Естония
 • CREDINTA – Молдова
 • Институт по социология, Унгарска академия на науките
 • Общинска болница по инфекциозни заболявания С.П.Боткин – Русия
 • Организация Gay and Lesbian Rights HATTER – Унгария
 • Healthy Options Project Skopje (HOPS) – Македония
 • Румънска асоциация срещу СПИН(ARAS) – Румъния
 • Amnesty for Women – Германия
 • Comitato per I Diritti Civili delle Prostitute Onlus – Италия
 • Autres Regards – Франция
 • Agencia Piaget para o Desenvolvimento (APDES) – Португалия
 • Medecins du Monde – Нант (Франция)
 • DropIn Croix-Rouge – Люксембург
 • SOAAIDS – Холандия
 • Македонска междуетническа асоциация (MIA)
 • НПО A.B.S. – Испания
 • Югославска асоциация за борба срещу СПИН (JAZAS)
 • Лекари без граници
 • Barnardos – Ирландия

Национални партньори

 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на здравеопазването
 • Министерство на образованието, младежта и науката
 • Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет на Република България
 • Агенция за социално подпомагане
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, райони „Красна поляна”, „Възраждане” и „Илинден”
 • Столична община
 • Столична община, район „Красна поляна”
 • Столична община, район „Люлин“
 • Столична община, район „Слатина“
 • Община Кюстендил
 • Община Самоков
 • Академия на МВР
 • Национален център по опазване на общественото здраве
 • СРЗИ – Столична регионална здравна инспекция
 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН)
 • Медицински университет – гр. София
 • Обществен съвет на Общинска стратегия по Десетилетие на ромското включване 2007 – 2013 г.
 • Обществен съвет на кв. „Факултета”
 • „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София-град” ООД
 • КАБКИС (София) – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН
 • Национална комисия за борба с трафика на хора
 • Училища:

28 СОУ „Алеко Константинов”, район „Красна поляна”
92 ОУ „Димитър Талев”, район „Красна поляна”
135 СОУ „Ян Амос Коменски”, район „Красна поляна“
123 СОУ „ Стефан Стамболов”, район „Красна поляна”
17 СОУ „Дамян Груев”, район „Красна поляна”
147 ОУ „Йордан Радичков”, район „Възраждане”
67 ОУ „Васил Друмев”, район „Възраждане”
75 ОУ „Тодор Каблешков”, район „Красна поляна“

 • Български институт за отношения между хората (БИОХ)
 • Център за приобщаващо образование
 • Фондация „Инициатива за здраве”
 • Фондация „Ромска инициатива”
 • Асоциация „Анимус”
 • Сдружение „Здраве без граници”
 • Сдружение „Инициатива за равни възможности”
 • Сдружение „Деца и юноши”
 • Фондация „Рома Лом”
 • Сдружение „Амалипе”
 • Българска асоциация по семейно планиране (БАСП)
 • Каритас България
 • Фондация „За нашите деца”
 • Фондация С.Е.Г.А.
 • Национална асоциация на ромите, работещи в публичната администрация
 • Фондация „Етномедика”
 • Асоциация на ромските студенти
 • Фондация „КЕЪР” – България
 • Клуб на нестопанските организации – Търговище
 • Сдружение „Трансформатори“
 • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ― НБУ
 • Фондация „Подслон за човечеството“/ Хабитат България
 • Мрежа „Хлебни къщи“

Участие в мрежи

Организации, на които експерти от организацията предлагат обучения и супервизия за добри практики по програми на Министерство на здравеопазването, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Работа в ромска общност:
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,
Програма „Подобряване на туберкулозата в ромска общност“
ГрадОрганизация
СофияФондация „Инициатива за здраве”
Стара ЗагораСдружение „Свят без граници”
ВарнаСдружение „Съучастие”
Видин, ВрацаСдружение „Заедно 2000”
ПазарджикФМС „Напредък”, ФПП „ИГА”
ПловдивФондация за регионално развитие „Рома”
КюстендилСдружение „Ларго”
СливенФондация „Здравето на ромите”
БургасФондация „Областен ромски съюз”
ХасковоФондация „Толерантност и взаимопомощ”
МонтанаФондация „Здравни проблеми на малцинствата”
Работа сред проституиращи:
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
ГрадОрганизация
ПловдивФондация „Авис Вита”
БургасСдружение „Доза обич”
ВарнаФондация „SOS – семейства в риск”
СанданскиФондация „Перспективи”
Стара ЗагораСдружение „Самаряни”

Фондация „Здраве и социално развитие” е член на:

 • Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет на Република България
 • Национален координационен комитет по СПИН, ППИ и туберкулоза към Министерски съвет
 • Експертен съвет по белодробни болести и туберкулоза към Министерството на здравеопазването
 • Експертен съвет по СПИН и ППИ към Министерството на здравеопазването
 • TAMPEP – European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers
 • SWAN – Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia
 • Directory of Health and Social Support Services for Sex Workers in Europe
 • Коалиция „Достоен дом“