ЗА НАС

Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед) е създадена през 1998г. и се специализира в разработването и въвеждането на нов подход за успешно интегриране на ромската общност у нас. 

Екип

Екипът на Хесед е мултидисциплинарен и мултиетнически и е съставен от над 40 специалиста (психолози, социални работници, педагози, медици, сътрудници от ромската общност).

Проекти

Екипът на Хесед работи по редица проекти, свързани с осъществяване на целите и мисията на Фондацията за интегриране на ромската общност у нас.