Доказателства за успех

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Постигаме видими образователни резултати

Измерихме ефективността на програмата за деца с контролна група от деца, които не са включени в предучилищно образование. Благодарение на услугите по модела МИР, децата на 4 и 5 години постигат впечатляващи резултати – 5 пъти по-високи от резултатите на техните връстници, които не посещават услуги за ранно детско развитие. Това се дължи до голяма степен и на работата с родителите, които се подготвят да съдействат на децата си, както в момента, така и през целия дълъг път на образование. След видимия напредък на децата им, самите родители започнаха да си представят много по-различно бъдеще за тях.

Създаваме устойчива промяна на поведението при младите роми

Социалните норми при младите роми могат да бъдат променени устойчиво чрез обучение в социални умения от специалисти, с професионална подготовка за изясняване на ценности, работа с нагласи и изграждане на умения (за избягване на рисково поведение, за отговорно родителство, семейно планиране, успешно включване в образователния процес, включване на трудовия пазар, предпазване от болести и др.). Нещо повече, след една година положителният ефект на обучението се засилва сред социалните мрежи в общността.

Популярността на услугите ни в общността расте постоянно

Когато за първи разкрихме програма за предучилищно образование в общността, се изправихме пред голямо предизвикателство: да убедим родителите в ползата от посещението на техните деца. Положихме много усилия да запишем първите деца в програмата, но само след две години списъкът от родители, които сами идваха да търсят включване, надхвърли 200. Ограниченият капацитет към момента налага спиране на записването и съставянето на дълъг списък от чакащи.

Ранното детско образование е най-разумната инвестиция

Възвращаемостта на инвестициите в програми за ранно детско развитие е по-голяма от която и да е друга политика. На международен форум през 2007г. с участието на 30 изтъкнати икономисти, беше постигнат консенсус, че ранното детско развитие е най-ефективната програма от 29 подхода за подобряване на публичните разходи и политики. Нобеловият лауреат Джеймс Хекман е категоричен: негативните социално-икономически последици от социалното неравенство „могат и трябва“ да бъдат преодолени чрез инвестиции в ранно детско развитие.

Хората от общността са част от процеса и решението на проблемите

Ролята на здравно-социалния сътрудник от ромската общност е решаваща за успешното предоставяне на услуги в общността. Добрият подбор на сътрудници е изключително важен. Затова ние разработихме специална процедура за оценка на необходимите качествата у кандидатите за работа, основана на модела „assessment centre”, която включва интервю, проверяване на различни нагласи и умения, ролево проиграване на ситуации и др.

Най-добра практика, разпространена в най-големите ромски общности в страната

Моделът на предлагане на интегрирани услуги от квалифициран екип  специалисти и сътрудници беше оценен като добра практика за услуги базирани в общността и беше внедрен от нас в най-големите ромски общности в страната в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и Националната програма за подобряване на контрола на туберкулозата. Тази Програма беше оценена от Глобалния фонд като най-добра сред страните от Източна Европа и Централна Азия.

„Фондацията е лицензиран доставчик на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане и социални услуги за деца към Държавната агенция за закрила на детето.“