Център МИР „Суходолска“ – кв. “Факултета”

Поради нарастващия интерес към програмите, предлагани в центровете за интегрирано развитие, се ангажирахме с разработването на проект за ДЕМО- ЦЕНТЪР МИР. Този център разполага с достатъчно пространство, за да се реализират и демонстрират разнообразните програми на модела МИР. Центърът е разположен във втория по големина ромски квартал в страната – кв. „Факултета“ и адресира годишните потребностите на над 300 деца с нужда от ранна детска грижа и стотици младежи, нуждаещи се от развитие на техните социални умения и ключови компетентности за по-успешен старт на пазара на труда.

Разкриването на този център стана възможно отново благодарение фондация VELUX  и съдействието на Софийска община и район „Красна поляна“ и Министерството на труда и социалната политика. Решаваща беше и помощта на  редица допълнителни донори като „Софийска вода“ и френската компания VEOLIA, и Фонд „Социална закрила“, фондация Комунитас, фондация ПРОМЯНАТА, Open Space Foundation, фондация „77“ и фирмите Intext и Holcim и лични донори от фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед) и други симпатизанти на идеята.